Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

08 aug 2022

Grønlands Landsret

Idømt anbringelse i anstalt i 1 år for uagtsomt manddrab - K 126/22

Dom afsagt: 8. august 2022

En 17-årig dreng skal undergive sig tilsyn af de sociale myndigheder med hjælpeforanstaltninger i 2 år for uagtsomt manddrab. Han skal under tilsynstiden undergive sig de forskrifter, som de sociale myndigheder pålægger ham.

Af Grønlands Landsrets dom af 8. august 2022 fremgår følgende: 

Tiltalte er dømt for uagtsomt manddrab ved den 4. juli 2021, under indflydelse af alkohol at have ladet en riffel med en 22 magnum hollow point patron, rettet riflen mod en 14 årig dreng og på kort afstand affyret riflen, hvorved den 14 årige dreng blev ramt af skud og fik så betydelige indre kvæstelser, at den 14 årige dreng afgik ved døden.

Det fremgår af sagen, at riflens sikring var virksom og aftræksvægten var indstillet sådan, at man skulle trykke med en vægt på næsten 2 kg. for at affyre et skud.

Den uagtsomhed, som tiltalte har udvist i denne sag må betegnes som særdeles grov, og hans handling medførte så alvorlige skader på en 14 årig dreng, at drengen afgik ved døden. Det er landsrettens vurdering, at foranstaltningen i en sag af så grov karakter som udgangspunkt er anstaltsanbringelse i mindst 1½ år.

Det taler i skærpende retning, at det var tiltalte, der tog initiativ til den farlige situation, som endte med den 14 årige drengs død. Det var således tiltalte, der skaffede adgang til den riffel, han benyttede. Det var endvidere tiltalte, der havde medbragt den spiritus, som han havde drukket i forbindelse med episoden. Det taler endvidere i skærpende retning, at tiltalte ikke sørgede for korrekt og hurtig alarmering efter ulykken, men forlod stedet og overlod den døende 14 årige til en anden dreng, der kun var 13 år gammel.

Under disse omstændigheder finder landsretten, at sagen er så grov, at ubetinget anstaltsanbringelse er nødvendig og påkrævet, selvom tiltalte er under 18 år.

Uanset at de fremlagte udtalelser viser, at tiltalte kæmper med flere personlighedsmæssige udfordringer, har hverken de lægelige undersøgelser eller Kriminalforsorgens personundersøgelse identificeret personlige forhold, som kan medføre, at tiltalte skal idømmes en anden foranstaltning end anstaltsanbringelse.

Herefter, og henset til tiltaltes unge alder, fastsættes anstaltsanbringelsen til 1 år, jf. kriminallovens § 147, stk. 1, jf. § 146, jf. § 87.

Da tiltalte har anerkendt den erstatning og godtgørelse, som kredsretten tilkendt efter anklagemyndighedens påstand, stadfæstes kredsrettens bestemmelse herom.

Tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 1 år.

Kredsrettens dom om erstatning og godtgørelse til de efterladte stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 126/22

Domme med forklaringer