Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

05 sep 2022

Grønlands Landsret

Betinget anstaltsanbringelse i 60 dage - K 141/22

Dom afsagt: 5. september 2022

En 23-årig mand blev ved Qasuitsoq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder for bl.a. vold, fredskrænkelse, røveri, indbrud samt brugstyveri af personbil. Han skulle desuden betale tillægsbøde på 8.000 kr.

Af Grønlands Landsrets dom af 5. september 2022 fremgår følgende: 

Landsretten er enig med kredsretten i, at forhold 14 har en sådan alvorlighed, at der som udgangspunkt skal fastsættes en foranstaltning med anstaltsanbringelse. På grund af den lange sagsbehandlingstid, der ikke kan tilskrives tiltaltes forhold, fastsættes foranstaltningen i denne sag i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand til betinget anstaltsanbringelse i 60 dage med en prøvetid på 1 år, jf. kriminallovens § 129.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.700 kr., jf. færdselslovens § 56a, stk. 3.

Med de anført ændringer stadfæster landsretten dommen.

Tiltalte idømmes betinget anstaltsanbringelse i 60 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.700 kr.

Kredsrettens dom stadfæstes vedrørende erstatning og godtgørelse for tort.

 

Sagsnummer: K 141/22

Domme med forklaringer