Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

19 sep 2022

Grønlands Landsret

Betinget anbringelse i anstalt i 3 måneder - K 091/22

En 39 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 6 måneder, for at have slået flere gange i hovedet, så han faldt om på gulvet og blev sparket liggende flere gange i ryggen, alt hvorved han pådrog div. brud i ansigtet.

Af Grønlands Landsrets dom af 19. september 2022 fremgår følgende: 

Efter forklaringerne lægges det til grund, at såvel tiltalte, som vidnet, var berusede ved voldsepisoden.

Tiltalte har forklaret, at forurettede forud for voldsepisoden havde provokeret ham og slået ud efter ham, og han tildelte herefter forurettede 3 knytnæveslag.

Forurettede har forklaret, at han fik flere slag og muligvis også spark. Forurettede blev ved politiets ankomst skønnet uegnet til afhøring på grund af beruselse. Han har ingen erindring om, at han selv ringede efter politiet, og at han gik fra Sana midt i undersøgelsen. Forurettede har endvidere forklaret om en episode, som skulle have fundet sted samme dag uden for politigården, efter han havde været til afhøring, hvilket ikke er overensstemmende med oplysningerne i sagen. Landsretten bemærker, at vidneforklaringen har en begrænset bevisværdi på grund af vidnets beruselse.

Landsretten finder herefter, at tiltalte efter sin egen forklaring og oplysningerne om forurettedes skader i politiattesten er skyldig i vold ved at have slået forurettede flere gange i hovedet, så han faldt om på gulvet. Landsretten finder det ikke bevist med den nødvendige sikkerhed, at tiltalte sparkede forurettede, hvorfor han frifindes for denne del af tiltalen.

Landsretten har ved fastsættelsen af foranstaltningen i skærpende retning lagt vægt på de skader, som blev påvist hos forurettede ved CT-skanning, og at tiltalte tidligere er foranstaltet for vold. Landsretten har i formildende retning lagt vægt på, at volden blev begået i drikkelag, at forurettede forud herfor havde diskussioner om østgrønlændere i en hård tone, at det kan ikke afvises, at han fremkom med provokationer, samt at skaderne ikke har været behandlingskrævende. Landsretten har endvidere lagt vægt på, at tiltalte senest er foranstaltet for vold i 2012, og at der har været en lang sagsbehandlingstid, som ikke skyldes tiltaltes forhold.

Landsretten fastsatte herefter foranstaltningen for tiltalte til betinget anbringelse i anstalt i 3 måneder med en prøvetid på 1 år, jf. kriminallovens § 88, jf. § 129.

Tiltalte, idømmes betinget anbringelse i anstalt i 3 måneder. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år.

 

Sagsnummer: K 091/22

Domme med forklaringer