Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 sep 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom ændres - K 155/22

Dom afsagt: 13. september 2022

En 62-årige mand blev idømt til ulønnet samfundstjeneste i 40 timer i en længste tid på 6 måneder samt tilsyn af kriminalforsorgen i 1 år, for at have skubbet flere gange en anden mand, slået i ansigtet og væltet ham omkuld på jorden samt taget kvælertag på ham.

Af Grønlands Landsrets dom af 13. september 2022 fremgår følgende: 

Det lægges efter tiltaltes erkendelse og vidneforklaringerne til grund, at tiltalte skubbede til forurettede, at han flere gange brugte håndfladen mod forurettedes ansigt, så hans baghoved ramte væggen, samt at han to gange lagde forurettede ned på gulvet. Tiltalte har nægtet at have taget et halsgreb på forurettede, og vidnet har forklaret, at tiltalte tog fat i forurettedes tøj ved kraven, og at han i forbindelse hermed også fik fat i lidt hud ved halsen.

Landsretten finder det herefter bevist, at tiltalte flere gange skubbede til forurettede, slog ham i ansigtet og væltede ham omkuld på gulvet, som beskrevet i tiltalen, men at der ikke er ført det nødvendige bevis for, at tiltalte tog halsgreb, hvorfor han frifindes for denne del af tiltalen.

Ved fastsættelsen af foranstaltningen lægges der i formildende retning vægt på, at der var en forudgående uoverensstemmelse, og at forurettede var vred og ophidset, da han denne formiddag henvendte sig til tiltalte, og i skærpende retning, at volden blev begået ad to gange.

Foranstaltningen fastsættes herefter til betinget anbringelse i anstalt i 30 dage, og prøvetiden fastsættes til 1 år, jf. kriminallovens § 88, jf. § 129.

Kredsrettens dom ændres, så tiltalte, tiltalte, idømmes betinget anbringelse i anstalt i 30 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år.

 

Sagsnummer: K 155/22

Domme med forklaringer