Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

15 sep 2022

Grønlands Landsret

Tiltalte blev idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder - K 148/22

Dom afsagt: 15. september 2022

En 31 årig mand blev ved Qeqqa Kredsret frifundet for at have skaffet sig samleje eller andet seksuelt forhold med en pige, der på grund af indtagelse af alkohol og søvn befandt sig i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen. Tiltalte havde nægtet sig skyldig.

Af Grønlands Landsrets dom af 15. september 2022 fremgår følgende: 

Pigen har forklaret, at hun var meget beruset, og hun vågnede ved, at tiltalte mod hendes vilje havde samleje med hende, og at han først ophørte hermed, efter hun to gange havde bedt ham stoppe og samtidigt havde bevæget kroppen.

Pigens forklaring støttes af en mandlig vidnets forklaring om, at hun kom ud på toilettet, hvor han befandt sig, og at hun her fortalte, at hun var blevet misbrugt, samt af en kvindelig vidnets forklaring om, at tiltalte sagde undskyld til pigen, da hun forlod lejligheden.

Det lægges videre til grund, at tiltalte umiddelbart efter sendte Messenger-beskeder til pigen, hvori han undskyldte overfor pigen. Landsretten finder efter indholdet af beskederne, at tiltalte ikke tager afstand fra pigens besked om, at det ikke var ”sjovt for mig at blive behandlet på denne måde, mens jeg sov” (uannut nuanninngilaq artuleqqasunga taamaaliorneqarlunga), men at han i stedet undskyldte for sine handlinger og skrev, at han ikke ”tænkte på den måde” (Aamma taamak eqqaarsanngilanga).

Det bemærkes, at tiltalte ikke har ønsket at afgive forklaring under hovedforhandlingen i kredsretten og i landsretten.

Landsretten finder det herefter bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2, som beskrevet i tiltalen, idet retten finder det bevist, at pigen på grund af beruselse var ude af stand til at modsætte sig samlejet.

Resultatet af DNA-undersøgelserne kan ikke føre til andet resultat, da det ikke kan anses som et bevis for, at samlejet ikke har fundet sted.

Efter retspraksis i sager om voldtægt ved tilsnigelse idømmes der som udgangspunkt ubetinget anstaltsanbringelse i en længere periode.

Efter en samlet vurdering af overtrædelsens karakter og grovhed og under hensyn til sagsbehandlingstiden, som ikke skyldes tiltaltes forhold, fastsættes foranstaltningen til anbringelse i anstalt i 3 måneder, jf. kriminallovens § 146, jf. § 77, stk. 1, nr. 2.

Tortgodtgørelsen fastsættes i overensstemmelse med retspraksis til 40.000 kr.

Tiltalte, idømmes anbringelse i anstalt i 3 måneder.

Han skal betale 40.000 kr. til pigen.

 

Sagsnummer: K 148/22

Domme med forklaringer