Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 sep 2022

Grønlands Landsret

Ulønnet samfundstjeneste i 60 timer - K 154/22

En 42-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder for at have slået en mand i ansigtet, så han faldt omkuld på gulvet og efterfølgende har sparket ham i ribbenene og trampet ham i ansigtet, hvorved han pådrog sig skader i form af et brækket ribben og sår hævelser i ansigtet.

Af Grønlands Landsrets dom af 14. september 2022 fremgår følgende: 

Det lægges til grund, at tiltalte og forurettede festede og drak sammen fra den 25. februar 2021 om aftenen, og at der på et tidspunkt var andre personer til stede i forurettedes lejlighed.

Tiltalte og forurettede har begge forklaret, at tiltalte udøvede vold mod ham, da han efter festen vendte tilbage for at hente sin højtaler. Tiltalte har forklaret, at forurettede her fornærmede ham, hvorefter han igen slog ham.

Tiltalte har forklaret, at inden han forlod festen, udøvede han vold mod forurettede ved slag og spark, efter forurettede havde væltet ham af en stol, slået ham flere gange i ansigtet og havde truet med at stikke ham med en kniv.

Forurettede har forklaret, at han ikke har nogen erindring om den hændelse, som tiltalte har forklaret, fandt sted under festen kort før, at tiltalte vendte tilbage til hans lejlighed for at hente sin højtaler. Forurettede har dog forklaret, at han blev slået og sparket af tiltalte.

Landsretten finder, at tiltalte efter sin egen erkendelse er skyldig i at have givet forurettede flere knytnæveslag i ansigtet og 1 – 3 spark på kroppen med de skader til følge, som fremgår af tiltalen. Det findes ikke bevist, at tiltalte trampede på forurettede.

Det lægges til grund, at volden blev udøvet under et drikkelag, og det kan på baggrund af tiltaltes forklaring ikke afvises, at forurettede forinden havde slået og truet ham. 

Ved fastsættelsen af foranstaltningen lægges på den ene side vægt på voldens karakter og skader og på den anden side, at volden blev begået i oprørt sindsstemning, der var fremkaldt ved ulovligt angreb eller grov fornærmelse fra forurettede, jf. kriminallovens § 123, nr. 3.

Foranstaltningen fastsættes til 60 timers samfundstjeneste som skal udføres indenfor 6 måneder og med tilsyn i et år, jf. kriminallovens § 140, jf. § 88 og § 141, stk. 1 og 2. 

Landsretten har ved valget af foranstaltning lagt vægt på, at tiltalte ikke tidligere er idømt en foranstaltning og hans gode personlige forhold.

Tiltalte, skal efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse udføre ulønnet samfundstjeneste i 60 timer. Den fastsatte arbejdspligt skal opfyldes inden for en længstetid på 6 måneder. Tiltalte skal undergives tilsyn i længstetiden.

 

Sagsnummer: K 154/22

Domme med forklaringer