Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 jan 2023

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 40 dage - K 292/22

En 54 årig mand blev ved kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at have tildelt en mand 5 slag i hovedet, hvorved han pådrog sig en flænge i overlæben, mistede en tand i undermunden og fik hævelser i ansigtet.

Af Grønlands Landsrets dom af 10. januar 2023 fremgår følgende:

Tiltalte er i kredsretten dømt for den 10. juni 2019 at have slået en mand med 5 slag i hovedet, hvorved han fik en flænge i overlæben, mistede en tand i undermunden og fik hævelser i ansigtet. Skyldsspørgsmålet er ikke anket til landsretten.

Landsretten fastsatte foranstaltningen til betinget anstaltsanbringelse i 40 dage med en prøvetid på 1 år. Jf. kriminallovens § 129, stk. 1 og 2, jf. § 88, 1. punktum.

Landsretten har lagt vægt på, at der er tale om vold af grovere karakter, hvor forurettede blandt andet har pådraget sig alvorlige tandskader og har mistet en tand. I formildende retning har landsretten lagt vægt på, at forurettede havde provokeret tiltalte ved at skubbe ham og slæbe ham hen ad gulvet, umiddelbart før tiltalte slog forurettede.

Endvidere har landsretten lagt vægt på, at forholdet er begået i juni 2019, og at sagsbehandlingstiden blandt andet skyldes længere døde perioder i retssystemet. Det skyldes ikke tiltaltes forhold, at der er gået omkring 3 ½ år siden forholdet er begået.

Tiltalte idømmes betinget anstaltsanbringelse i 40 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år.

 

Sagsnummer: K 292/22

Domme med forklaringer