Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 jan 2023

Grønlands Landsret

Betinget anstaltsanbringelse i 3 måneder - K 243/22

En 26 årig mand blev ved kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder for at have kastet en potteplante i hovedet på en kvinde, skubbet hende omkuld på sengen, taget kvælertag på hende og efterfølgende, da hun råbte om hjælp at have holdt hende for munden, så hun ikke kunne råbe om hjælp.

Af Grønlands Landsrets dom af 17. januar 2023 fremgår følgende: 

Tiltalte er i kredsretten dømt for den 4. september 2018 at have udøvet vold mod en kvinde ved at have skubbet hende, taget kvælertag på hende og holdt hende for munden, da hun råbte om hjælp. Han er endvidere dømt for samme dag at have truet kvinden på livet. Desuden er han dømt for den 17. marts 2020 at have stjålet flere jakker og overtræksbukser fra butikken Nønne sammen med en anden mand, og for den 10. maj 2020 at have været i besiddelse af 2,38 gram hash til eget forbrug.

Skyldsspørgsmålet er ikke anket.

Foranstaltningen fastsættes til 3 måneders betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på et år, jf. kriminallovens § 129, jf. § 88, 1. punktum og § 98. Kredsrettens afgørelse om konfiskation stadfæstes.

Landsretten har lagt vægt på navnlig, at der er tale om grove volds- og trusselsforhold, og at sagen har haft en lang sagsbehandlingstid.

De groveste af sagens forhold er begået i september 2018, og forholdet om hash, der kan begrunde en tillægsbøde er begået i maj 2020.

Henset til den lange sagsbehandlingstid og tiltaltes personlige forhold, herunder at han har fast fuldtidsarbejde, gøres anstaltsanbringelsen betinget. Bøden bortfalder i overensstemmelse med almindelig praksis for lang sagsbehandlingstid i simple sager.

Det kan ikke føre til et andet resultat, at tiltalte tidligere foranstaltet for berigelseskriminalitet ved betinget dom og bøde, navnlig fordi disse afgørelser er henholdsvis syv og fem år gamle.

Tiltalte idømmes betinget anstaltsanbringelse i 3 måneder. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år.

Kredsrettens dom om konfiskation stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 243/22

Domme med forklaringer