Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

11 jan 2023

Grønlands Landsret

Sermersooq Kredsrets dom stadfæstet - K 274/22

En 26 årig mand blev ved kredsretten idømt en bøde på 500 kr. for at have været beruset i sådan en grad, at han råbte og skabte uro i offentligheden, som gav anledning til ulempe for andre personer i området.

Af Grønlands Landsrets dom af 11. januar 2023 fremgår følgende:

Der er ikke for landsretten fremkommet oplysninger, der kan fravige den ved kredsretten fastsatte minimumsbøde, hvorfor dommen stadfæstes.

Sermersooq Kredsrets dom af 10. november 2022 stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 274/22

Domme med forklaringer