Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 jan 2023

Grønlands Landsret

Sermersooq Kredsrets dom stadfæstet - K 213/22

En 40 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt 3 måneders anbringelse i anstalten for domfældte for at have slået sin samlever der var gravid i 6 måned, ikke under 4 gange i ansigtet, og taget kvælertag på hende 3 gange, hvor hun som følge af voldshandlingen pådrog sig hævelser i ansigtet.

Af Grønlands Landsrets dom af 16. januar 2023 fremgår følgende:

Ud fra de foreviste fotos af forurettede og politiattesten fra gerningsdagen finder landsretten det bevist, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale. Da det for landsretten anførte i øvrigt ikke kan føre til andet resultat stadfæstes kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 213/22

Domme med forklaringer