Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

26 jan 2023

Grønlands Landsret

Anbringelsen gøres betinget af en prøvetid på 1 år - K 187/22

En 43-årig mand blev ved kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for vold, tingbeskadigelse samt indbrudstyveri i offentlig bygning.

Af Grønlands Landsrets dom af 26. januar 2023 fremgår følgende:

Der er enighed om, at tiltalte med urette er fundet skyldig i et forhold, som tiltalte tidligere er dømt for, hvorfor tiltalte frifindes i forhold 5 i kredsrettens dom. Landsretten fandt i lyset heraf og den lange sagsbehandlingstid, at anbringelsen kan gøres betinget af en prøvetid på 1 år.

Sermersooq Kredsrets dom af 11. marts 2021 ændres således, at anbringelsen gøres betinget af en prøvetid på 1 år. 

 

Sagsnummer: K 187/22

Domme med forklaringer