Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

04 jan 2023

Grønlands Landsret

Qeqqa Kredsrets dom stadfæstet - K 265/22

En 30 årig mand blev ved kredsretten idømt ubetinget frakendelse af førerretten i 6 måneder gældende fra endelig dom, da han under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden krydset vejen uden at overholde sin ubetinget vigepligt, og derved forårsagede et sammenstød.

Af Grønlands Landsrets dom af 4. januar 2023 fremgår følgende: 

Det for landsretten fremførte kan ikke føre til et andet resultat, herunder følger sanktionen af tiltaltes udenretlige bødevedtagelse og betingede førerretsfrakendelse i 3 år med virkning frem til 19. august 2022.  

Qeqqa Kredsrets dom af 9. marts 2021 stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 265/22

Domme med forklaringer