Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

24 jan 2023

Grønlands Landsret

Qeqqata Kredsrets dom stadfæstet - K 282/22

En 54 årig mand blev ved kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at have været i besiddelse af i alt kr. 249.000,00 kr., der stammede fra salg af ikke under 249 gram hash i Grønland samt at have været i besiddelse af ikke under 141 gram hash med henblik på videresalg i Grønland.

Af Grønlands Landsrets dom af 24. januar 2023 fremgår følgende: 

Efter det for landsretten anførte findes straffen i kredsrettens dom passende fastsat i forhold til, at tiltalte er fundet skyldig i både narkokriminalitet og vold, herunder er straffen passende reduceret ud fra den lange sagsbehandlingstid og tillige nu også omfattet af kriminallovens § 124 i relation til dom af 29. april 2022.  

For så vidt angår konfiskationen af snescooter og bil, findes disse set i sammenhæng med karakter og omfang af den begåede narkokriminalitet passende fastsat, herunder omfattet af kriminallovens § 168, stk. 1.

Efter anklagemyndighedens påstand betaler statskassen sagens omkostninger for landsretten.

Qeqqata Kredsrets dom af 20. april 2021 stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 282/22

Domme med forklaringer