Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

23 jan 2023

Grønlands Landsret

Sermersooq Kredsrets dom stadfæstet med ændring - K 219/22

En 61 årig mand blev ved kredsretten idømt en bøde på 34.600 kr. samt frakendt retten til at føre motordrevet køretøj. Han havde ført motordrevet køretøj, efter at have indtaget spiritus, at alkoholkoncentrationen i blodet oversteg: 1,20 promille.

Af Grønlands Landsrets dom af 23. januar 2023 fremgår følgende:

Landsretten lægger til grund som uomtvistet, at tiltaltes kørekort blev inddraget 11. januar 2021, og at den ved kredsrettens dom fastsatte førerretsfrakendelse på 2 år fra endelig dom ændres i overensstemmelse hermed. 

Sermersooq Kredsrets dom af 8. marts 2022 stadfæstes med den ændring, at retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, frakendes i 2 år fra 11. januar 2021.

 

Sagsnummer: K 219/22

Domme med forklaringer