Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

30 jan 2023

Grønlands Landsret

Sermersooq Kredsrets dom stadfæstet med ændring - K 247/22

En 36 årig mand blev ved kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 50 dage for at have slået en kvinde i ansigtet adskillige gange, og at have skubbet hendes hoved ind i væggen samt taget kvælertag på hende så hun havde vejrtrækningsproblemer, alt mens forurettedes 2 årige søn overværende volden. .

Af Grønlands Landsrets dom af 30. januar 2023 fremgår følgende:

Henset til, at tiltalte i 2015 og 2016 er dømt for voldskriminalitet, vil udgangspunktet for fastsættelse af en foranstaltning for lignende kriminalitet - som i dette tilfælde - være en ubetinget anstaltsanbringelse, som fastsat af kredsretten. 

Det i denne sag omhandlede forhold er begået i oktober 2020, og tiltalte har efter det oplyste ikke begået ny kriminalitet siden. Derimod har tiltalte efter det oplyste positivt taget imod tilbud om håndtering af sin vrede og i øvrigt skabt sig en god tilværelse i samarbejde med forurettede og samtidig et stabilt krævende arbejde.

Landsretten finder således ud fra tiltaltes særdeles gode personlige forhold, der har været i en positiv udvikling siden kredsrettens dom, at der helt undtagelsesvis er grundlag for at gøre anbringelsen betinget af en prøvetid på 2 år.  

Sermersooq Kredsrets dom af 23. marts 2021 stadfæstes med den ændring, at anbringelsen i anstalt i 50 dage gøres betinget af en prøvetid på 2 år fra 30. januar 2023.

 

Sagsnummer: K 247/22

Domme med forklaringer