Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

30 jan 2023

Grønlands Landsret

Sermersooq Kredsrets dom stadfæstes med ændring - K 208/22

En 52 årig mand blev ved kredsretten idømt en bøde på 34.900 kr. for at have ført motordrevet køretøj ad Industrivej i Nuuk, efter at have indtaget spiritus i sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 1,20 promille.

Af Grønlands Landsrets dom af 30. januar 2023 fremgår følgende:

 

Henset til, at tiltalte er konstateret alkoholpåvirket på forsæderne af bilen med motoren i tomgang i begge forhold, findes tiltalte skyldig i den rejste tiltale. Kredsrettens dom stadfæstes herefter med justering af bøden i lyset af de nu fremkomne oplysninger om tiltaltes indkomstforhold i 2021.

Sermersooq Kredsrets dom af 10. marts 2022 stadfæstes med den ændring, at bøden fastsættes til 45.000 kr., og førerretsfrakendelsen regnes fra 30. januar 2023.

 

Sagsnummer: K 208/22

Domme med forklaringer