Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

18 okt 2023

Grønlands Landsret

To unge fik betinget anbringelse i anstalt - K 175/23

En 26 årig mand fik en advarsel ved Kujalleq kredsret og ingen foranstaltning for kvinden. De var begge tiltalt for at have udøvet vold mod flere personer, at have tildelt polititjenestemand et slag i ansigtet samt tingsbeskadigelse.

Af Grønlands Landsrets dom af 18. oktober 2023 fremgår følgende:

De to unge er i kredsretten dømt for i forening at have udøvet vold den 4. november 2017 ved, at tiltalte 1 først kastede en flaske, der ramte en mand i hovedet, og efterfølgende slog manden i hovedet, hvorefter tiltalte 2 kradsede manden i ansigtet.

Tiltalte 1 er endvidere dømt for samme dag at have sparket en mand på skinnebenet. Han er også dømt for den 29. juli 2018 bl.a. at have tildelt forurettede ikke under 20 slag, den 6. oktober 2019 at have bidt en kvinde i lillefingeren med bl.a. brud til følge og også den 15. december 2019 at have nikket forurettede en skalle.

Tiltalte 2 er udover voldforholdet begået i forening med tiltalte 1 også dømt for samme dag i 2017 at have slået en tjenestegørende politibetjent i ansigtet.

Landsretten har behandlet sagen som en udmålingsanke.

Den lange sagsbehandlingstid skyldes ikke de tiltaltes forhold. De tiltalte er ikke tidligere foranstaltet for personfarlig kriminalitet, og de har begge i dag gode personlige forhold.   

På denne baggrund og navnlig henset til kriminalitetens karakter, herunder især grovheden af forhold 1, finder landsretten, at tiltalte 1 skal foranstaltes med en betinget anstaltsanbringelse i 60 dage med en prøvetid i 1 år, og tiltalte 2 skal foranstaltes med en betinget anstaltsanbringelse i 14 dage med en prøvetid i 1 år.

Kredsrettens dom ændres således, at foranstaltningen for tiltalte 1 fastsættes til betinget anbringelse i anstalt i 60 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år.

At foranstaltningen for tiltalte 2 fastsættes til betinget anbringelse i anstalt i 14 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år.

 

Sagsnummer: K 175/23

Domme med forklaringer