Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

25 okt 2023

Grønlands Landsret

Kredsretsdom stadfæstet med ændringer - K 189/23

En 19 årig und mand blev ved Qaasuitsoq kredsret idømt betinget anbringelse i anstalt i 30 dage for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Af Grønlands Landsrets dom af 26. oktober 2023 fremgår følgende:

Tiltalte er i forhold 6 dømt for besiddelse af hash til eget forbrug. Da tiltalte herefter ikke har opnået eller tilsigtet at opnå en økonomisk vinding, jf. kriminallovens § 127, stk. 2, finder landsretten ikke, at tiltalte bør idømmes en tillægsbøde.

Da tiltalte således ikke i forhold 6 har opnået eller tilsigtet at opnå økonomisk vinding, finder landsretten tillige, at udgangspunktet om, at statskassen betaler sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 1, bør følges, hvorfor statskassen skal betale sagens omkostninger for begge instanser.  

Kredsrettens dom stadfæstes herefter med nedennævnte ændringer.

Kredsrettens dom stadfæstes med de ændringer, at tiltalte ikke idømmes en tillægsbøde, og at statskassen betaler samtlige omkostninger for kredsretten.

Statskassen betaler tillige omkostningerne for landsretten.

 

Sagsnummer: K 189/23

Domme med forklaringer