Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

09 okt 2023

Grønlands Landsret

Landsretten stadfæstede kredsrets dom - K 170/23

En 27-årig kvinde blev ved Kujalleq kredsret idømt anbringelse i anstalt i 90 dage for at have stukket en person i venstre overarm med en gaffel samt skubbet 2 andre personer omkuld, hvorefter hun gav dem slag i ansigtet, så de pådrog sig skader.

Af Grønlands Landsrets dom af 9. oktober 2023 fremgår følgende:

To voterende er enige i kredsrettens udmåling af foranstaltningen og begrundelsen herfor.

Disse voterende stemmer for at stadfæste dommen.

En voterende stemmer for at formilde dommen til en dom om samfundstjeneste med vilkår.

Denne voterende har lagt vægt på de hensyn, der er anført i kriminallovens § 121, nr. 2.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet, jf. retsplejelovens § 106, stk. 1.

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 170/23

Domme med forklaringer