Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

24 okt 2023

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 158/23

En 41 årig kvinde blev ved Qeqqa kredsret idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at have med henblik på videreoverdragelse indsmuglet 201,5 gram hash i sin indvejede bagage fra Danmark til Grønland.

Af Grønlands Landsrets dom af 24. oktober 2023 fremgår følgende:

Det lægges til grund, at hashen var i tiltaltes indvejede bagage. Tiltalte har forklaret, at hun selv pakkede sin taske. Landsretten finder, at tiltaltes forklaring om, at hendes kusine havde sagt, at hun skulle give bøtterne med slik, hvori hashen tillige lå, til sine børn, er utroværdig. Da der er tale om en tiltale efter særlovgivningen er tilregnelseskravet alene uagtsomhed. Landsretten finder det imidlertid bevist, at tiltalte i hvert fald har indset det som en mulighed, at bøtterne også indeholdt hash og psykologisk har forholdt sig accepterende til dette.

På denne baggrund finder landsretten det bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i den rejste tiltale.

Landsretten er enig i kredsrettens fastsættelse af foranstaltning og i begrundelsen herfor.

Landsretten er tillige enig i, det følger af retspraksis, at tiltalte i en sag som denne skal betale sagens omkostninger.

Kredsrettens dom stadfæstes derfor.

 

Sagsnummer: K 188/23

Domme med forklaringer