Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

23 okt 2023

Grønlands Landsret

Landsretten er enig i kredsrettens udmåling af foranstaltning - K 197/23

En 17 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt 60 dages betinget anstaltsanbringelse og den anden 17 årige blev frifundet. De havde i forening knust 12 + 3 vinduer med sten til en ukendt beløb samt udøvet vold mod flere personer. Samt uberettiget at have skaffet sig adgang til skolen.

Af Grønlands Landsrets dom af 23. oktober 2023 fremgår følgende:

Landsretten bemærker, at tiltalte i to af forholdene vedrørende vold rettelig er dømt for overtrædelse af kriminallovens § 37. Landsretten er enig i kredsrettens udmåling af foranstaltning. Landsretten har herved lagt vægt på de grunde, der er anført af kredsretten og finder efter en samlet vurdering af kriminalitetens karakter og tiltaltes personlige forhold, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at en betinget anstaltsdom er påkrævet, jf. kriminallovens § 129, stk. 3.

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 197/23

Domme med forklaringer