Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

23 okt 2023

Grønlands Landsret

Landsretten stadfæstet kredsretsdom - K 206/23

En 42 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 2 måneder for at at have udsat en kvinde for vold, idet han greb hende i håret med sin ene hånd, mens han med den frie hånds knyttede næve slog hende i ansigtet ikke under 10 gange samtidig med, at han udtalte ”jeg dræber dig” eller lignende.

Af Grønlands Landsrets dom af 23. oktober 2023 fremgår følgende:

Landsretten er enig i kredsrettens udmåling af foranstaltningen og begrundelsen herfor, herunder at der skal lægges vægt på, at forholdet blev begået i februar 2020 og dom i 1. instans først er afsagt den 30. maj 2023 uden at dette skyldes tiltaltes forhold.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 206/23

Domme med forklaringer