Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

26 okt 2023

Grønlands Landsret

Ubetinget anbringelse i anstalt i 4 måneder - K 144/23

En 35 årig mand blev ved Qaasuitsoq kredsret idømt anbringelse i Anstalten i 4 måneder og skal betale torterstatning på 40.000,00 kr. for at have skaffet sig samleje med en kvinde, som grunden træthed og beruselse befandt sig i en tilstand hvor hun var ude af stand til at modsætte sig samleje.

Af Grønlands Landsrets dom af 26. oktober 2023 fremgår følgende:

Landsretten lægger på baggrund af kvindens forklaring, der skønnes troværdig, til grund, at kvinden den pågældende dag vågnede ved at hun bevægede sig og opdagede tiltalte i sengen med bukserne trukket ned. Det lægges endvidere til grund, at hun havde ondt i vagina. Når dette sammenholdes med erklæringerne vedrørende de retsgenetiske undersøgelser, hvoraf fremgår, at der er påvist sæd i materialet sikret fra blandt andet kvindens vaginalindgang og vagina, og at der er påvist dna fra menneske i sædcellefraktionen, og at dna-profilen for materialet med den højeste beregnede sandsynlighed taler for, at det undersøgte dna i sædcellefraktionen stammer fra tiltalte, tiltrædes det, at det er bevist, at der har fundet et samleje sted.

Det findes på baggrund af kvindens forklaring endvidere bevist, at hun var ude af stand til at modsætte sig samlejet, da hun sov efter at have drukket alkohol.

Det tiltrædes derfor, at det er bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, jf. dagældende § 77, stk. 1, nr. 2.

Foranstaltningen

Af de af kredsretten anførte grunde tiltrædes det, at foranstaltningen i medfør af kriminallovens § 146, stk. 1, nr. 2 og § 147, stk. 1, fastsættes til ubetinget anbringelse i anstalt i 4 måneder.  

Godtgørelse for tort og erstatning  

Det tiltrædes, at godtgørelsen i et tilfælde som dette skal fastsættes til 40.000 kr.

Landsretten tiltræder endvidere kredsrettens opgørelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Kredsrettens dom stadfæstes derfor.  

 

Sagsnummer: K 144/23

Domme med forklaringer