Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

02 feb 2023

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 20 dage - K 017/23

En 57 årig mand blev ved kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at have besiddet eller mod vederlag gjort sig bekendt med ikke under 65 pornografiske billeder af børn under 18 år.

Af Grønlands Landsrets dom af 2. februar 2023 fremgår følgende:

Ud fra karakter og omfang af det børnepornografiske materiale, som tiltalte har været i besiddelse af, samt de sparsomme oplysninger om tiltaltes personlige forhold findes anbringelse at skulle ske ubetinget. Ud fra afgørelsen refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2009 side 1119 findes anbringelsen i nærværende sag tilsvarende at kunne fastsættes til 20 dage. Med denne ændring stadfæstes kredsrettens dom.

Sermersooq Kredsrets dom af 5. oktober 2022 stadfæstes med den ændring, at anbringelse i anstalt skal ske i 20 dage.

 

Sagsnummer: K 017/23

Domme med forklaringer