Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

24 feb 2023

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 60 dage - K 028/23

En 45 årig mand blev ved kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder for at at have slået personer samt at have truet en kvinde med mere vold, herunder om han skulle trampe på hendes hoved eller lignende, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for hendes liv, legeme og helbred.

Af Grønlands Landsrets dom af 24. februar 2023 fremgår følgende:

Tiltalte er i kredsretten dømt for den 15. august 2017 at havde nikket en kvinde en skalle. Han er endvidere dømt for den 28. oktober 2018 at have tildelt en kvinde et knæspark i hovedet, den 24. februar 2019 at have slået sidstnævnte kvinde flere gange i ansigtet og på kroppen og den 23. august 2020 at have forårsaget, at sidstnævnte kvinde kom i klemme mellem sengen og væggen, hvorefter han trampede hende flere gange i hovedet. Skyldsspørgsmålet er ikke anket til landsretten.

Tiltalte er dømt for fire tilfælde af grov vold, der som udgangspunkt ville blive foranstaltet med anstaltsanbringelse i en længere periode.

Sagens forhold et er begået før tiltaltes seneste dom for vold, og det må antages, at han ved dommen i 2018 var blevet idømt ubetinget anstaltsanbringelse, hvis dette forhold havde indgået i sagen.

I skærpende retning har landsretten endvidere lagt vægt på, at forhold to er begået kort tid efter, at han blev dømt for vold i 2018.

Det fremgår af dommen fra 2018 og af kredsrettens dom i denne sag, at berammede hovedforhandlinger adskillige gange har været udsat, fordi det ikke er lykkedes at forkynde indkaldelserne for tiltalte. Endvidere har sagen trukket ud, fordi der flere gange er udarbejdet tillægsanklageskrifter. Landsretten finder på dette grundlag, at den lange sagsbehandlingstid til dels skyldes tiltaltes forhold.

Herefter, og da Kriminalforsorgen ikke kan anbefale en dom til samfundstjeneste, fordi de ikke har kunnet etablere et samarbejde med tiltalte, og henset til, at tiltalte ikke kan pålægges hele skylden for den lange sagsbehandlingstid, herunder for den tid, der er gået med ankesagen, fastsatte landsretten foranstaltningen til anstaltsanbringelse i 60 dage.

Tiltalte idømmes anstaltsanbringelse i 60 dage.

 

Sagsnummer: K 028/23

Domme med forklaringer