Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

15 feb 2023

Grønlands Landsret

Frakendelsen af førerretten blev ubetinget i 2 år - K 034/23

En 40 årig mand blev ved kredsretten idømt en bøde på kr. 9000,- samt betinget frakendelse af førerretten i 2 år for at have ført motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus, så alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg: 1,20 promille.

Af Grønlands Landsrets dom af 15. februar 2023 fremgår følgende:

Henset til, at tiltalte ved retskemisk erklæring af 26. marts 2021 er konstateret med en alkoholpromille i blodet på mindst 2,15 på gerningstidspunktet, findes frakendelse af førerret efter praksis at skulle ske ubetinget. Med den ændring stadfæstes kredsrettens dom.

Kujalleq Kredsrets dom af 10. maj 2022 stadfæstes med den ændring, at frakendelsen af førerretten er ubetinget i 2 år fra 15. februar 2023.

 

Sagsnummer: K 034/23

Domme med forklaringer