Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

03 feb 2023

Grønlands Landsret

Dom stadfæstes med en ændring - K 238/22

En 19 årig mand blev ved kredsret idømt en bøde på 14.500 kr, at have ført motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 1,20 promille.

Af Grønlands Landsrets dom af 3. februar 2023 fremgår følgende:

Efter tiltaltes egen forklaring om, at han havde bilnøglen på sig, da han blev anholdt, og at dette skete 30-40 meter fra bilen, tiltrædes kredsrettens vurdering af tiltaltes skyld. Landsretten finder endvidere den af kredsretten fastsatte foranstaltning passende efter praksis, idet frakendelsestiden dog efter det oplyste bør regens fra 5. december 2021, hvor tiltaltes kørekort blev inddraget. 

Sermersooq Kredsrets dom af 9. juni 2022 stadfæstes med den ændring, at frakendelsen af førerretten regens fra 5. december 2021.

 

Sagsnummer: K 238/22

Domme med forklaringer