Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 feb 2023

Grønlands Landsret

Sermersooq Kredsrets dom stadfæstet - K 260/22

En 46 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 4 år for at have forsøgt at dræbe en kvinde, idet han slog kvinden flere gange i hovedet, ligesom sigtede med en skovl slog kvinden ikke under fire gange i hovedet, hvorefter sigtede efterlod kvinden bevidstløs med potentielt livstruende skader.

Af Grønlands Landsrets dom af 14. februar 2023 fremgår følgende:

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens
bestemmelser om forsøg på manddrab som udgangspunkt som anbringelse i anstalten.
I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på, at tiltalte havde udøvet grov vold mod kvinden, hvor han havde brugt skovl
som redskab. Han var fuldstændig klar over at han havde slået hende ud og at hun ikke kan vækkes, samt at der var meget koldt. Alligevel havde han efterladt hende i kulden.
Retten fandt det ikke bevist at kvinden havde slået tiltalte, hvorfor retten
ikke finder nogle formildende omstændigheder.
Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 146, og § 86, jf. § 12 derfor som
anbringelse i anstalt i 4 år, jf. kriminallovens § 146.

Tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 4 år.

 

Sagsnummer: K 260/22

Domme med forklaringer