Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 feb 2023

Grønlands Landsret

Qeqqa Kredsrets dom stadfæstet - K 031/23

En mand blev ved kredsretten idømt en bøde på 2.000 kr. der betales inden 14 dage, der tilfalder statskassen. Han havde ikke foretaget rettidig indberetning på www.businessingreenland.gl af sine produktionsmæssige og økonomiske forhold vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri.

Af Grønlands Landsrets dom af 16. februar 2023 fremgår følgende:

Indberetningspligten efter Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 1. august 2017 fremgår udtrykkeligt af § 2 med frist 1. juli, og at tilsidesættelse heraf kan straffes med bøde efter § 5, stk. 1. I lyset heraf kan det for landsretten anførte ikke føre til et andet resultat, hvorfor kredsrettens dom stadfæstes.

Qeqqa Kredsrets dom af 30. juni 2022 stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 031/23

Domme med forklaringer