Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

24 feb 2023

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 293/22

En 39 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 4 år for at have forsøgt at slå en kvinde ihjel, idet tiltalte stak kvinden i området omkring halsen og på låret med en kniv, ligesom tiltalte på en ukendt måde udsatte kvinden for vold.

Af Grønlands Landsrets dom af 24. februar 2023 fremgår følgende:

Efter bevisførelsen i ankesagen anser landsretten det for bevist, at tiltalte har forsøgt at dræbe kvinden som beskrevet i anklageskriftet, og derfor stadfæstes kredsrettens afgørelse om skyldsspørgsmålet.

Kvinden har troværdigt forklaret, at tiltalte med fuldt overlæg og uprovokeret stak hende i halsen med en stor kniv, hvorved hun mistede bevidstheden. Hun har endvidere forklaret, at der ikke var andre til stede i huset end hende og tiltalte, da hun blev påført de livstruende skader, der blev konstateret ved hendes ankomst til sygehuset om formiddagen den 19. februar 2022, og som er beskrevet i sagens lægelige oplysninger. Kvinden har forklaret, at hun forsøgte at afværge knivstikket, og det fremgår af politiattesten, at kniven på trods af hendes modværge havde forårsaget et sår med en dybde på mindst fem cm. Det fremgår endvidere af politiattesten, at kvinden havde talrige skader på kroppen og i ansigtet, og at hun blandt andet havde en blodansamling i venstre brystkasse og en sammenklappet lunge. 

Henset til skadernes omfang og farlighed sammenholdt med kvindens forklaring om forløbet op til det tidspunkt, hvor tiltalte stak hende i halsen, anser landsretten det for bevist, at tiltalte i hvert fald må have anset det for overvejende sandsynligt, at kvinden kunne dø som følge af de skader, han forvoldte hende. Dette understøttes af, at han lagde sig til at sove efter at have givet hende de voldsomme skader og på intet tidspunkt foretog sig noget for at skaffe hende hjælp, selvom det må have stået klart for ham, at hun var alvorlig skadet og havde brug for lægehjælp.

Foranstaltningen for forsøg på manddrab fastsættes efter retspraksis som udgangspunkt til anstaltsanbringelse i fire år.

Der er ikke fremkommet oplysninger der giver grundlag for at fravige udgangspunktet, og derfor stadfæstes kredsrettens dom i det hele. 

 

Sagsnummer: K 293/22

Domme med forklaringer