Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

09 feb 2023

Grønlands Landsret

Qaasuitsoq Kredsrets dom stadfæstet med ændring - K 284/22

En 19 årig mand blev idømt til samfundstjeneste i 180 timer og skal betale 100.000 kr. i tortgodtgørelse, for at have haft samleje og andet seksuelt forhold end samleje med sin kusine, født den 23. august 2010, idet han indførte sit lem i pigens anus, ligesom han indførte en finger i hendes vagina.

Af Grønlands Landsrets dom af 9. februar 2023 fremgår følgende:

Det centrale bevis i sagen er videoafhøringen af forurettede, der på afhøringstidspunktet 17. juni 2021 var 10 år. Landsretten kan ud fra videoafhøringen tilslutte sig kredsrettens bevisresultat.

Ud fra en samlet vurdering findes den af kredsretten fastsatte foranstaltning passende. Tortgodtgørelsen reduceres dog til 35,000 kr., jf. Grønlands Landsrets dom af 10. november 2021 i sag K 165/21.

Qaasuitsup Kredsrets dom af 26. oktober 2022 stadfæstes med den ændring, at godtgørelsen for tort reduceres til 35.000 kr.

 

Sagsnummer: K 284/22

Domme med forklaringer