Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

06 feb 2023

Grønlands Landsret

Qaasuitsoq Kredsrets dom stadfæstet - K 305/22

2 unge mænd blev ved Qaasuitsoq Kredsret idømt betinget anbringelse i Anstalten i 30 dage for at have efter forudgående aftale med en anden mand med henblik på videresalg/videreoverdragelse i Grønland, at have forsøgt at indsmugle ikke under 4.200 gram hash fra Danmark til Nuuk i Grønland.

Af Grønlands Landsrets dom af 6. februar 2023 fremgår følgende:

Det for landsretten fremførte findes ikke at kunne føre til et andet resultat, end det af kredsretten fastsatte, hvorfor kredsrettens dom stadfæstes. Henset til karakteren af den begåede kriminalitet, der er forbundet med betydelig økonomisk vinding, skal tiltalte også betale sagens omkostninger for landsretten, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2. 

Qaasuitsup Kredsrets dom af 7. oktober 2022 stadfæstes.

Domfældte betaler sagens omkostninger.

 

Sagsnummer: K 305/22

Domme med forklaringer