Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 feb 2023

Grønlands Landsret

Qaasuitsup Kredsrets dom stadfæstet med ændring - K 236/22

En 22 årig mand fik ved Qaasuitsoq Kredsret tildelt en advarsel for at have haft samleje 2-3 gange med en pige, født 15. marts 2005, når tiltalte kendte pigens alder eller i så henseende har handlet uagtsomt.

Af Grønlands Landsrets dom af 13. februar 2023 fremgår følgende:

Der er for landsretten enighed om, at tiltalte har haft samleje med den på daværende tidspunkt 13-årige pige. Henset til tiltalte kendte forurettede perifært via sin 14-årige stedsøster, og først efter samlejet stiller spørgsmål til pigens alder, udgør en sådan grad af uagtsomhed, at tiltalte findes skyldig i overensstemmelse med kredsrettens vurdering.

Ud fra hensynet til beskyttelsen af børn under 15 år findes foranstaltningen som udgangspunkt at forudsætte anbringelse, og i dette tilfælde 14 dage betinget med en prøvetid på 1 år på grund af den langvarige sagsbehandlingstid. 

Qaasuitsup Kredsrets dom af 28. juni 2022 stadfæstes med den ændring, at foranstaltningen fastsættes til anbringelse i 14 dage med en prøvetid på 1 år fra 13. februar 2023.

 

Sagsnummer: K 236/22

Domme med forklaringer