Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 feb 2023

Grønlands Landsret

Qeqqata Kredsrets dom stadfæstet - K 266/22

En 37 årig mand blev ved Qeqqata kredsret idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at have slået en pige engang i hovedet, alt hvorved hun pådrog sig skader i hovedet.

Af Grønlands Landsrets dom af 13. februar 2023 fremgår følgende:

Det for landsretten fremførte kan, henset til forurettedes betydelige skader efter tiltaltes slag, ikke føre til et ændret resultat, hvorfor kredsrettens dom stadfæstes.

Qeqqata Kredsrets dom af 15. april 2021 stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 266/22

Domme med forklaringer