Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

27 mar 2023

Grønlands Landsret

Idømt anstaltsanbringelse i 6 måneder - K 245/22

En 38 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt 9 måneders anstaltsanbringelse for at have haft samleje med et barn under 15 år samt med løfte om betaling, at have forsøgt at have et seksuelt forhold til pigen, født den 4. maj 2005, idet han uagtet hans kendskab til hendes alder.

Af Grønlands Landsrets dom af 27. marts 2023 fremgår følgende:

Landsretten tiltræder, at tiltalte er skyldig i det omfang, der fremgår af kredsrettens dom.

Henset til pigens alder, aldersforskellen mellem hende og tiltalte, den manglende forudgående forbindelse mellem de to, det forhold at der var tale om betaling for samleje med en mindreårig, og de øvrige omstændigheder i forbindelse med samlejet tiltræder landsretten, at der foreligger meget væsentlige skærpende omstændigheder. I den forbindelse bemærkes, at forholdet blev begået i september 2020.

To voterende stemmer for at nedsætte foranstaltningen til 6 måneders anstaltsanbringelse.

En voterende stemmer for at stadfæste kredsrettens foranstaltningsfastsættelse.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet således at foranstaltningen nedsættes til anstaltsanbringelse i 6 måneder. 

Henset til det tiltalte dømmes for, nedsætte tortgodtgørelsen efter retsformandens bestemmelse til 30.000 kr.

I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom.

Tiltalte idømmes anstaltsanbringelse i 6 måneder.

Tiltalte skal til pigen betale 30.000 kr. i tortgodtgørelse. 

 

Sagsnummer: K 245/22

Domme med forklaringer