Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 mar 2023

Grønlands Landsret

Udføre samfundstjeneste i 40 timer - K 009/23

En 34 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt anbringelse i anstalt i 30 dage og skal inden 4 uger betale 5.000 kr. i tort godtgørelse til pigen, for at have krænket pigens, født den 18. december 2013, blufærdighed, idet tiltalte førte sin hånd op af pigens inderlår uden på tøjet.

Af Grønlands Landsrets dom af 16. marts 2023 fremgår følgende:

Landsretten tiltræder efter bevisførelsen, at pigen har afgivet en troværdig og alderssvarende forklaring. Hertil kommer, at hun reagerede ved med det samme ved at fortælle om episoden til sin mor, der kort tid herefter anmeldte forholdet til politiet. Hertil kommer, at tiltalte ifølge den forklaring, han har afgivet og underskrevet ved politiet i et vist omfang har erkendt forholdet. Der foreligger ikke oplysninger om tolkningen eller afhøringen i øvrigt, som fører til, at det vil være betænkeligt at tillægge dette forhold bevismæssig betydning. Som følge heraf stadfæster landsretten kredsrettens bevisresultat, hvorefter tiltalte har krænket pigens blufærdighed ved at prikke hende med en finger og i skridtet og bagdelen uden på tøjet.

Efter blufærdighedskrænkelsens karakter sammenholdt med oplysningerne om tiltaltes personlige forhold, herunder at han ikke tidligere er foranstaltet, afsiges der efter kriminallovens § 140 dom til samfundstjeneste som anført nedenfor.

I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom. Statskassen skal også betale sagens omkostninger for landsretten.

Tiltalte, skal indenfor en længstetid på 6 måneder udføre samfundstjeneste i 40 timer og skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i et år fra denne dom.

I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 009/23

Domme med forklaringer