Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

08 mar 2023

Grønlands Landsret

Samfundstjeneste i 50 timer indenfor en længstetid på 6 måneder - K 029/23

To unge kvinder blev idømt anbringelse i anstalt i 5 måneder for at have overfaldet en mand med vold ved at have slået manden i hovedet med en glasflaske, så manden faldt omkuld på jorden og medens manden lå forsvarsløs på jorden, havde de begge trampet manden i ansigtet.

Af Grønlands Landsrets dom af 15. marts 2023 fremgår følgende:

Efter bevisførelsen tiltræder landsretten, at de tiltalte i forening har begået vold mod forurettede, idet hun blev revet om kuld og derefter sparket to gange i hovedet. Landsretten lægger i den forbindelse navnlig vægt på forklaringen afgivet af tiltalte om volden og den forudgående aftale, skaden på forurettedes pande samt forklaringen afgivet af forurettede. Landsretten finder det ikke ved forurettede sammenholdt med skaden, med tilstrækkelig sikkerhed bevist, at der i forbindelse med voldsudøvelsen blev kastet med en flaske. I det nævnte omfang tiltræder landsretten, at de tiltalte dømmes for vold udøvet i forening.

Henset til de tiltaltes gode personlige forhold finder retten uanset voldens alvorlige karakter at straffen bør fastsættes til samfundstjeneste som anført nedenfor. 

Tiltalte skal udføre samfundstjeneste i 50 timer indenfor en længstetid på 6 måneder fra denne dom og skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år fra denne dom.

Tiltalte 2 skal udføre samfundstjeneste i 50 timer indenfor en længstetid på 6 måneder fra denne dom og skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år fra denne dom.

 

Sagsnummer: K 029/23

Domme med forklaringer