Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

18 apr 2023

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelsen forlænget til seks måneder - K 021/23

En 30 årig mand blev idømt 3 måneders anbringelse i anstalten for domfældte for at have flere overtrædelser af færdselsloven og endvidere dømt for opgivet urigtige oplysninger til politiet. Tingsbeskadigelse, husfredskrænkelse samt vold, trusler og krænkelse af offentlig myndighed.

Af Grønlands Landsrets dom af 18. april 2023 fremgår følgende:

Kredsrettens dom stadfæstes med de ændringer, at tiden for anstaltsanbringelsen forlænges til seks måneder, og der idømmes en tillægsbøde på 16.000 kr.

Tortgodtgørelserne forhøjes, således at tiltalte inden fire uger skal betale 10.000 kr. til begge kvinder. 

 

Sagsnummer: K 021/23

Domme med forklaringer