Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

25 apr 2023

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 108/23

En 33 årig kvinde blev idømt 30 dages anbringelse i anstalten for domfældte for at have forsøgt at slå en anden kvinde med en pose øl samt at have trukket en anden i håret og skubbet hende ind i en væg, så hun slog hovedet. Ligesom hun havde sparket en tredje flere gange i hovedet og på kroppen.

Af Grønlands Landsrets dom af 25. april 2023 fremgår følgende:

Efter de samstemmende detaljerede og troværdige vidneforklaringer, som støttes af de viste billeder og af de lægelige oplysninger i sagen, er det også for landsretten bevist, at tiltalte har begået vold i det omfang, hun er dømt for i kredsretten.

Uanset, at volden er sket i forbindelse med tumult, finder landsretten, at tiltalte har overtrådt kriminalloven, da hun efter forklaringerne må anses for at have været den angribende part, og da tumulten hovedsagelig skyldes, at de tilstedeværende ikke kunne få tiltalte væk fra forurettede.

Der er tale om to voldsforhold af et begrænset omfang, og som har medført begrænsede skader. Herefter, og på baggrund af den urimeligt lange sagsbehandlingstid, stadfæstes kredsrettens dom i det hele.

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 108/23

Domme med forklaringer