Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

03 apr 2023

Grønlands Landsret

Tiltalte frifindes af landsretten - K 262/22

En 55 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 1 år og 9 måneder. Han havde ved vold eller trussel om vold have tiltvunget sig samleje med kvinden, idet tiltalte tog fat om kvindens talje og holdt fast og efterfølgende tog kvælertag på hende og tiltvang sig samleje med hende.

Af Grønlands Landsrets dom af 3. april 2023 fremgår følgende:

Landsretten finder, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan anses for bevist, at tiltalte har begået voldtægt som beskrevet i anklageskriftet.

Landsretten har lagt vægt på navnlig, at hverken tiltalte eller vidnet har afgivet konsistente forklaringer med en detaljegrad, der gør det muligt med rimelig sikkerhed at fastlægge forløbet i tiltaltes lejlighed den omhandlede aften.

Manden frifindes.

 

Sagsnummer: K 262/22

Domme med forklaringer