Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 apr 2023

Grønlands Landsret

Tiltalte idømt anbringelse i anstalt i tre måneder - K 218/22

En ung mand på 23 år blev frifundet ved Sermersooq Kredsret efter han blev anklaget for at have skaffet sig samleje med en pige, der befandt sig i en tilstand eller situation, i hvilken hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Af Grønlands Landsrets dom af 13. marts 2023 fremgår følgende:

Kvindens forklaring om, at hun vågnede ved, at tiltalte havde samleje med hende, støttes af forklaringerne fra vidnerne, der samstemmende har forklaret, at de har set tiltalte have samleje med kvinden. Endvidere er kvindens DNA fundet på tiltaltes penis. Herefter må det anses for bevist, at tiltalte havde samleje med pigen til den omhandlede fest.

Landsretten anser kvindens forklaring om, at samlejet begyndte, mens hun var i dyb søvn, og at hun på intet tidspunkt indvilligede i at have samleje med tiltalte som troværdig. Landsretten herved lagt vægt på navnlig, at vidnerne har forklaret, at pigen var kraftigt beruset den omhandlede dag, og at pigen endvidere har forklaret, at hun ikke havde sovet natten forud for episoden, og at hun var gået i seng og var faldet i søvn i soveværelset, fordi hun følte sig meget fuld.

Kvinden har afgivet en troværdig forklaring om, hvorfor hun i første omgang ikke ville medvirke til en lægelig undersøgelse, og hvorfor hun først efter flere dage tog ned til politistationen for at blive afhørt til sagen.

Herefter anser landsretten det for bevist, at tiltalte har skaffet sig samleje med kvinden, mens hun var i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig, som beskrevet i anklageskriftet.

Landsretten fastsatte foranstaltningen til anbringelse i anstalt i tre måneder, jf. kriminallovens § 147, stk. 1, jf. § 146, jf. § 77, stk. 1, nr. 2.

Landsretten har lagt vægt på, at der er tale om en grov lovovertrædelse, der som udgangspunkt foranstaltes med anstaltsanbringelse i omkring fire måneder.

Landsretten har endvidere taget hensyn til, at sagen har haft en lang sagsbehandlingstid, som efter sagens oplysninger ikke skyldes tiltaltes forhold, og at tiltalte har arbejdet med sit forbrug af alkohol, således at han nu har gode personlige forhold.

Efter almindelig praksis skal tiltalte skal betale en tortgodtgørelse på 50.000 kr. til kvinden.

Tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i tre måneder.

Tiltalte skal inden 4 uger betale 50.000 kr. til kvinden.

 

Sagsnummer: K 218/22

Domme med forklaringer