Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

15 maj 2023

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 020/23

En 46 årig mand blev idømt anbringelse i anstalten i 4 måneder samt skal betale godtgørelse for tort på 20.000 kr. for at have krænket blufærdigheden hos en pige, født 28. april 2007, idet tiltalte befølte hende i skridtet uden på tøjet.

Af Grønlands Landsrets dom af 15. maj 2023 fremgår følgende:

Landsretten finder ligesom kredsretten, at pigens forklaring under videoafhøringen fremstår særdeles troværdig, herunder for så vidt angår hendes sikre identifikation af gerningsmanden som værende tiltalte, hendes mors ekskæreste, som har en tatovering i ansigtet. Da forklaringen endvidere, som ligeledes anført af kredsretten, støttes af vidnets forklaring om bl.a., at tiltalte lå og sov ved siden af pigen i sofaen og ikke, som af tiltalte selv forklaret, på gulvet, tiltræder landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Det bemærkes, at landsretten ikke ved bevisbedømmelsen har tillagt de retsgenetiske undersøgelser nogen betydning, henset til den usikkerhed resultaterne har været forbundet med.

Landsretten tiltræder endvidere den af kredsretten idømte foranstaltning, ligesom retsformanden er enig i den stedfundne udmåling af tortgodtgørelsen.

Landsretten stadfæster derfor kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 020/23

Domme med forklaringer