Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

08 maj 2023

Grønlands Landsret

Frakendt førerretten i 1 år og 6 måneder - K 050/23

En 26 årig mand blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 14 dage og fik frakendt retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 2 år og 6 måneder fra dommens dato for at have ført et køretøj uberettiget i spirituspåvirket tilstand uden førerret.

Af Grønlands Landsrets dom af 8. maj 2023 fremgår følgende:

Selvom det lagdes til grund, at tiltalte, som forklaret, tog på værtshus og indtog store mængder vodka i tidsrummet mellem påkørslen den 6. oktober 2019 kl. 00.42 og anholdelsen kl. 01.30, finder landsretten det efter den kl. 02.00 målte promille på 2,36 uantageligt, at tiltaltes promille på kørselstidspunktet har været lavere end 1,2 promille. Som sagen er ført fra anklagemyndighedens side, finder landsretten det på den anden side ikke bevist, at tiltaltes promille på kørselstidspunktet har været over 1,5 promille.

Tiltalte findes herefter skyldig i spirituskørsel med en promille på over 1,2, men under 1,5, hvilket medfører en frakendelse på 1 år, som skal forlænges til 1 år og 6 måneder, fordi kørslen fandt sted i en brugsstjålet bil.

For så vidt angår den idømte bøde finder landsretten på grund af den meget lange sagsbehandlingstid, at denne skal bortfalde i sin helhed.

Landsretten stadfæster med disse ændringer kredsrettens dom.

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at tiltalte, tiltalte ikke skal betale nogen tillægsbøde, og at tiltalte alene skal frakendes førerretten i 1 år og 6 måneder.

 

Sagsnummer: K 050/23

Domme med forklaringer