Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

15 maj 2023

Grønlands Landsret

Bøde på 1.000 kr. - K 062/23

En 25 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt betale en bøde på 1.500 kr. for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, idet han kørte ud fra parkeringspladsen ved Nuuk Biludlejning på Iggiaanut 1 og ud på Qeqertanut i Nuussuaq uden at overholde sin ubetingede vigepligt.

Af Grønlands Landsrets dom af 15. maj 2023 fremgår følgende:

Landsretten finder efter de for landsretten afgivne forklaringer ikke, at tiltalte ved den omhandlede hændelse har tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, selvom han i forbindelse med hændelsen tilsidesatte sin ubetingede vigepligt, jf. færdselslovens § 32, stk. 2 og 3.

Landsretten har herved lagt vægt på, at det efter de fremkomne oplysninger må lægges til grund, at en container hindrede det frie udsyn til svinget til venstre for tiltalte, hvorfra knallerten kom med høj fart og kørte ind i tiltalte, der forsigtigt var kørt et lille stykke ud på vejen for at kigge forbi containeren.

Tiltalte idømmes herefter alene en bøde som nedenfor anført.

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at tiltalte alene idømmes en bøde på 1.000 kr.

 

Sagsnummer: K 062/23

Domme med forklaringer