Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 maj 2023

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 051/23

En 40 årig kvinde blev idømt en bøde på 1.500 kr. samt frakendt retten til at føre motordrevet køretøj, der kræver kørekort. Hun havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, hvilket medførte en kontakt mellem personbilen og kælken, hvor mor og søn gik på gangstien ind imod børnehaven.

Af Grønlands Landsrets dom af 17. maj 2023 fremgår følgende:

Det kan efter tiltaltes og vidnet tiltaltes forklaring for landsretten lægges til grund, at den omhandlede hændelse har fundet sted ikke ved børnehaven Timmiaaqqat på Lyngby-Taarbækvej 2 i Nuuk, som anført i anklageskriftet, men ved børnehaven Qivioq på Samuel Kleinschmidtsvej 6b i Nuuk.

Landsretten finder med denne ændring ligesom kredsretten, at det efter vidnets troværdige forklaring, sammenholdt med det i øvrigt fremkomne, er bevist, at tiltalte er skyldig efter anklageskriftet - dog skal forholdet rettelig henføres under færdselslovens § 32 a, stk. 2, jf. § 22, stk. 1.

På denne baggrund, og idet den idømte foranstaltning efter forholdets karakter er passende, stadfæster landsretten kredsrettens dom.

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 051/23

Domme med forklaringer