Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 maj 2023

Grønlands Landsret

Samfundstjeneste i 40 timer - K 025/23

En 35 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 60 dage for at tildelt forurettede, et ukendt antal knytnæveslag i ansigtet og tildelt ham et ukendt antal spark og tramp i ansigtet og på kroppen.

Af Grønlands Landsrets dom af 17. maj 2023 fremgår følgende:

Landsretten finder ligesom kredsretten, at tiltalte i anledning af den vold, han er fundet skyldig i, som udgangspunkt skal idømmes ubetinget anstaltsanbringelse.

Da forholdet er begået i 2020, og når henses til tiltaltes gode personlige forhold, herunder at han ikke er tidligere foranstaltet, har fast arbejde igennem mange år og endvidere er enlig far for en datter på 9 år, finder landsretten imidlertid, at tiltalte på nuværende tidspunkt alene bør idømmes samfundstjeneste som påstået. Det bemærkes i denne forbindelse, at anklagemyndigheden ikke har udtalt sig imod det påståede antal timer for samfundstjenesten, og at tiltalte efter sine personlige forhold ikke ses at have behov for tilsyn ud over længstetiden.

Kredsrettens dom ændres således, at tiltalte, efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse skal udføre ulønnet samfundstjeneste i 40 timer inden for en længstetid på 6 måneder. Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i længstetiden.

 

Sagsnummer: K 025/23

Domme med forklaringer