Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

08 jun 2023

Grønlands Landsret

Blufærdighedskrænkelse - K 290/22

En 54 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at have krænket blufærdigheden hos en mindreårig dreng, idet tiltalte fra sin mobiltelefon sendte en række SMS-beskeder med uanstændigt indhold.

Af Grønlands Landsrets dom af 8. juni 2023 fremgår følgende:

Den overtrædelse af straffelovens § 84, stk. 1, som tiltalte har begået i nærværende sag, er sket den 24. november 2019, og sagen blev indbragt for retten den 9. december 2019. Tiltalte var forud herfor ved dom af 15. februar 2019 fundet skyldig i ligeartet kriminalitet, begået over for en anden mindreårig dreng, og var herfor idømt 30 dages betinget anstaltsanbringelse. Tiltalte havde med påstand om frifindelse anket denne dom til Grønlands Landsret, der behandlede sagen og stadfæstede kredsrettens dom den 13. december 2019.

Da forholdet i nærværende sag således ikke er begået i prøvetiden for nogen tidligere dom, endsige forud for kredsrettens dom af 15. februar 2019, finder landsretten ikke grundlag for nogen fællesforanstaltning.

Foranstaltningen i nærværende sag fastsættes således, ligesom i kredsretten, alene som vedrørende den af nærværende sag omfattede overtrædelse, og landsretten er enig med kredsretten i, at foranstaltningen af de af kredsretten anførte grunde bør være 30 dages ubetinget anstaltsanbringelse.

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 290/22

Domme med forklaringer