Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

01 jun 2023

Grønlands Landsret

To unge mænd idømt samfundstjeneste samt anbringelse i anstalt - K 006/23

Tre unge blev ved Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 2 år, 1 år og 6 måneder samt i 3 måneder. De havde flere forhold i vold og røveri.

Af Grønlands Landsrets dom af 1. juni 2023 fremgår følgende:

Tiltalte idømmes samfundstjeneste i 120 timer, som skal udføres indenfor en længstetid på ti måneder. Han undergives tilsyn af Kriminalforsorgen i et år og seks måneder.

Tiltalte 2 idømmes 3 måneders betinget anstaltsanbringelse. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på et år, hvis tiltalte ikke begår ny kriminalitet i prøvetiden.

 

Sagsnummer: K 006/23

Domme med forklaringer