Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

26 jun 2023

Grønlands Landsret

Tiltalte blev frifundet ved Grønlands Landsret - K 135/23

En 55 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 1 år og 6 måneder for at have udnyttet, at være fysisk overlegen og have tiltvunget sig samleje med en kvinde.

Af Grønlands Landsrets dom af 26. juni 2023 fremgår følgende:

Landsretten finder efter den stedfundne bevisførelse ikke, at vidnets forklaring fremstår mere troværdig end tiltaltes forklaring.

Det er herefter ikke bevist ud over rimelig tvivl, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale, hvorfor han frifindes.

Tiltalte, frifindes.

 

Sagsnummer: K 135/23

Domme med forklaringer