Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

22 jun 2023

Grønlands Landsret

Tiltalte idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder - K 024/23

En 30 årig mand blev idømt til tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år og i samme periode undergive sig afvænningsbehandling for misbrug af alkohol, narkotika eller lignende stoffer, om nødvendigt i særlig institution eller på hospital i Grønland.

Af Grønlands Landsrets dom af 22. juni 2023 fremgår følgende:

Efter kriminalitetens grovhed finder landsretten ikke grundlag for alene at idømme tiltalte dom til tilsyn, som det er sket i kredsretten. Landsretten er dog samtidig enig med kredsretten i, at tiltalte har et tilsynsbehov.

Landsretten finder herefter, at tiltalte bør idømmes anstalt og tilsyn således, at tiltalte skal anbringes i anstalt i 3 måneder og efterfølgende skal undergive sig tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år, i hvilken periode tiltalte efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse skal undergive sig behandling mod misbrug af alkohol, narkotika eller lignende stoffer, jf. kriminallovens § 145, stk. 1, i den affattelse, der var gældende indtil 1. juli 2022, jf. § 132 og § 135.

Rettens formand stadfæster kredsrettens afgørelse vedrørende tortgodtgørelse.

Tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 3 måneder og skal efterfølgende undergive sig tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år med vilkår om efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse at undergive sig behandling mod misbrug af alkohol, narkotika eller lignende stoffer.

Kredsrettens afgørelse vedrørende tortgodtgørelse stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 024/23

Domme med forklaringer